Mituri rutiere

politia-rutieraMIT: Polițistul rutier nu poate opri un conducător de vehicul fără un motiv întemeiat.
REALITATE: Într-adevăr, polițistul rutier nu oprește niciodată un conducător de vehicul fără motiv, cel mai simplu / primul motiv fiind verificarea documentelor pe care conducătorul vehiculului trebuie să le aibă asupra lui (HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. 147, alin. 1 și art. 179, alin. 2).

MIT: Polițistul rutier nu poate constata contravenții la regimul vitezei cu un aparat radar instalat pe un autovehicul fără însemnele Poliției (sau alte tipuri de contravenții).
REALITATE: În realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii principale:
….
– să poarte asupra sa armamentul şi muniţia necesare, indiferent dacă este în uniformă sau echipat civil, şi să folosească, pentru îndeplinirea misiunilor, autovehicule din dotare, cu sau fără însemnele distinctive ale poliţiei (Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, art. 31, alin. 1, lit. h).

MIT: Procesul-verbal de stabilire a contravenției nu se poate încheia în absența contravenientului sau a martorilor.
REALITATE: Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. În aceste cazuri, procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori (OUG 195/2002, art. 109, alin. 2).

MIT: Polițistul rutier este obligat de lege să prezinte ordinul de serviciu / misiune conform căruia execută serviciul într-un anumit loc sau într-o anumită perioadă de timp.
REALITATE: Nu există nicio obligație legală în această privință, documentul respectiv fiind un document de serviciu care poate fi controlat numai de personalul cu atribuții de control al polițistului, conform reglementărilor interne.

MIT: Polițistul rutier de pe un echipaj dotat cu mijloace tehnice certificate, omologate și verificate metrologic (aparatură radar, alcooltest) este obligat să prezinte buletinul de verificare metrologică al mijloacelor respective, inclusiv înregistrarea foto / video.
REALITATE: Nu există nicio prevedere legală în acest sens; în situația în care este contestată o contravenție, cele de mai sus se pot solicita / prezenta ca probe, prin intermediul instanței de judecată competente.

MIT: Dacă ești polițist / militar / magistrat / demnitar / posesor de legitimație de membru IPA poți încălca regimul rutier fără să fii sancționat.
REALITATE: Conducătorii autovehiculelor aparţinând poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulaţie, cu excepţia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă (OUG 195/2002, art. 61, alin. 2).

MIT: Polițistul local poate constata contravenții, respectiv aplica sancțiuni pentru contravențiile la regimul rutier.
REALITATE: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către poliţiştii de frontieră (OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. 109).
Îndrumarea, supravegherea, controlul respectării normelor privind circulaţia pe drumurile publice şi luarea masurilor legale în cazul în care se constată încălcări ale acestora se realizează de către poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Române. Poliţiştii rutieri sunt ofiţerii şi agenţii de poliţie specializaţi şi anume desemnaţi prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române (HG 1391/2006, art. 177).
În punctele de trecere a frontierei de stat a României, poliţiştii de frontieră au şi atribuţia de a aplica sancţiuni în cazul în care constată contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice (HG 1391/2006, art. 178, alin. 1).

Alte prevederi ale actelor normative cu incidență în domeniul contravențiior la regimul rutier:

OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor:
ART. 3
(1) Actele normative prin care se stabilesc contravenţii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenţii şi sancţiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea.
ART. 15
(1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori.
(2) Pot fi agenţi constatatori: primării, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne*), special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute în legi speciale.
(3) Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne constată contravenţii privind: apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice; regulile generale de comerţ; vânzarea, circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.

Legea 155/2010 a poliției locale:
ART. 7
În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:
…..
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

……
OBSERVAȚIE:
Prevederile Legii 155/2010 enumerate mai sus contravin atât OUG 195/2002, HG 1391/2006 cât și OG 2/2001 deoarece:
– conferă atribuții de constatare a contravențiilor pentru care nu au competență polițiștii locali, singurele persoane competente fiind polițiștii rutieri și de frontieră (OUG 195/2002, HG 1391/2006 – vezi mai sus);
– nu cuprind descrierea faptelor ce constituie contravenţii şi sancţiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea (OG 2/2001 – vezi mai sus).

Sper să nu fiu contrazis de vreun „specialist” cu argumentul că „legea 155 prevalează (din punct de vedere juridic) asupra OUG 195”. E la fel cum ai compara o capră cu un accelerator de particule…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.